Let's Rock


System rozliczeń


O projekcie

Dla stowarzyszenia MKS Gdańsk przygotowaliśmy system umożliwiający prowadzenie automatycznego rozliczania członków. Dzięki narzędziu zlikwidowaliśmy potrzebę "ręcznego" monitorowania dokonywanych wpłat przez rodziców oraz ich rozliczania.

Cele i zakres współpracy

  • Projekt funkcjonalności
  • Budowa narzędzia