Let's Rock


Monitoring statusu spraw odszkodowawczych


O projekcie

WysokieOdszkodowania.pl jest firmą zajmująca się wsparciem w ubieganiu się o odszkodowania. W celu usprawnienia jej pracy stworzyliśmy system dający klientom stały wgląd w status ich sprawy. Dzięki temu następuje znaczna redukcja telefonów od klientów z zapytaniami o postęp prac. Narzędzie umożliwia monitorowanie aktywności pracowników dając możliwość wykrywania osób, które nienależycie wywiązują się ze swojej pracy.

Cele i zakres współpracy

  • Projekt funkcjonalności
  • Budowa narzędzia
opis optymalizacji